Річний звіт завідувача

Звіт завідувачки

 Торківської філії І-ІІ ступенів  Шпиківського ОНЗЗСО І-ІІІ ступенів

Шпиківської селищної ради Вінницької  області

 

 

за звітний період 2019 календарний рік

 

Шановні присутні! Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи за  2019р. Рік напруженої роботи, творчих здобутків, нових відкриттів. Ви знаєте, що відбуваються зміни сфері формування змісту середньої загальної освіти.реалізація Закону про освіту прийнятого 28 вересня 2017р., переглядаються та оновлюються навчальні програми, підручники, увесь навчально-методичний комплекс, який необхідний для успішного функціонування та розвитку сучасної школи.

 

Як в.о директора, а згодом і завідувачка філією протягом звітного періоду  керувалася Статутом школи, Положенням про філію свою діяльність здійснювала відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Державної програми «Освіта» (Україна XXI століття), Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції національного виховання, дотримувались норм Конвенції про права дитини та впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у першому та другому класі та іншими нормативно-правовими документами, що регламентують роботу керівника.

 

 

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ

ПРОЦЕСОМ У 2019 КАЛЕНДАРНОМУ РОЦІ

 

Сьогодні змінюються технології, по-новому розвивається суспільство, зараз ми не можемо точно знати, з якими викликами зустрінуться діти що зараз навчаються у школі. Тому й важливо перейти від школи, яка напихає дітей знаннями, котрі дуже швидко застаріють, до школи, яка вчить знання використовувати. Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті. Освітня діяльність у школі здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Національної стратегії розвитку освіти, нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, чинних законодавчих та нормотивно-правових документів, спрямована на реалізацію державних, регіональних і районних програм у галузі освіти, на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти.


 

 

Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість - інноватора, що володіє ключовими компетентностями. Це – особистість проінформована, обізнана у певних питаннях, має знання та досвід, вміє їх здобувати та використовувати для власних індивідуальних і професійних завдань. Важливо в нинішньому часі виховувати молодь на загальнолюдських цінностях, навчити її критично мислити, щоб захиститися від непотрібної та негативної інформації, переосмислювати все , до чого доторкається дитяча цікавість, з огляду на те, як це вплине на їх життя та здоров’я.

 

Головним завдання навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості. Сучасному суспільству потрібна людина творча та ініціативна, готова і здатна відповідати за власний добробут, добробут усього суспільства, бути чинним громадянином України, мати позитивне ставлення до себе, інших учнів, педагогів, школи, навчання.

 

Методична робота була скерована за напрямками:

 

1.  Організація контрольно-діагностичної діяльності.

 

2.          Комплексне науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

3.  Підвищення кваліфікації педагогів.

 

4.     Стимулювання процесу створення й упровадження нових педагогічних ідей, елементів сучасних технологій навчання та виховання.

5.  Забезпечення перевірки  їх ефективності.

 

             6.Створення умов для самоосвіти учителя, як індивідуальної форми       підвищення професійної майстерності.  Методична робота організована згідно структури: - педагогічна рада ; - методична рада;

 

- організація і проведення предметних тижнів;

 

- проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально – виховного процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів;

- організація роботи з молодими вчителями;

- організація роботи з обдарованими дітьми;

- організація роботи з учнями, схильними до правопорушень.

 

Одним з пріоритетних питань методичної роботи це підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Педагогічні працівники школи в поточному навчальному році працювали над реалізацією науково- методичної проблеми «Формування компетентної, творчої особистості як необхідна умова підвищення якості навчально-виховного процесу та розвитку особистості учня».

 

Було відзначено, що учителі школи ідуть у ногу із життям, широко впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається.

 

Педагогічний колектив будує школу розвитку та вдосконалення, повноцінного освітнього простору, рівних можливостей у навчанні і вихованні учнів із максимальним урахуванням їхніх природних особливостей та обдарувань.

 

Матеріально-технічна база навчального закладу:

 

Для забезпечення результативності навчально-виховного процесу, оволодіння учнями базовими загально навчальними вміннями і навичками, спрямованими на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, створюються умови для самореалізації. А Саме:

— бібліотеки;

— кабінету інформатики

— кабінету фізики та хімії;

 

— кабінету біології;

— кабінету історії

 майстерні по дереву та по металу

— спортивного залу;

-         класних кімнат ;

-         актової зали.

 

Адміністрація школи спільно з учительським колективом, обслуговуючим персоналом та батьками учнів намагається створювати кращі умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, забезпечити школу новим сучасним обладнанням.

Так в минулому році було відремонтовано та переобладнано  кабінет школи під актову залу. До цієї справи долучились всі: вчителі, тех..персонал, батьки, а також депутат районної ради Якубов В.А. Були закуплені штори, розмальовано стіни петриківським розписом.

Загальна сума благодійних внесків - 7 600 грн. з них: 3 них 3 400 – батьки. Якубов В.А. – 3000 грн.. 1000 – підприємці.

Кабінет інформатики було оснащено сучасними комп’ютерами  , а також зроблено електропроводку, щоб комп’ютери могли нормально працювати.

В минулому році було придбано для шкільної бібліотеки ноутбук та чорно-білий принтер . Загальна сума придбаної техніки 102 360 грн.

На 1 клас НУШ – 52 380 грн. було придбано : парти, стільці, стіл та стілець вчительський, меблева стінка, телевізор, ноутбук, кольоровий принтер, вебкамера, дидактичний матеріал.

Для вчителів старших класів  обласний депутат Хребтій Я.В. зробив подарунок - кольоровий принтер . В кабінет біології було придбано портрети науковців-біологів на суму 1500 грн. вчителькою біології Дровозюк Н.Д.

 

Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

 

В    школі функціонують їдальня на 35 посадочних місць. Для кухні було придбано  електроплиту на суму 8 тис. та електром’ясорубку на суму 3 тис.грн..

 

Фінансово-господарська діяльність

 

Фінансування потреб школи здійснюється бухгалтерією відділу освіти. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати працівникам школи.

На харчування дітей початкових класів та пільгових категорій використано 47 460 грн.

 Вчасно виплачувалися кошти за спожиту школою електроенергію 32700 грн.  На дрова та вугілля -  79 188 грн. Завдяки злагодженій роботі кочегарів котельні, а також значній економії  коштів ( опалювали  шолухою із соняшника та сої) в минулому році проведено гідрохімічне очищення паливної системи  на суму 127 417 грн.  В цьому паливному сезоні заготовлено 100 м дров.

Для котельні школи було придбано генератор на суму 20 390 грн. благодійна допомога АПК «Зелена долина» та бензопилу на суму 2000 грн. благодійна допомога депутата селищної ради Туза В.І.

Власними  силами відремонтовано стічні труби в їдальні (благодійна допомога випускника школи Чипія В.).

У вхідному  коридорі школи замінено плитку. Буд. матеріали придбав випускник школи Раптовий В.М. на суму 3 000 грн., встановили батьки (Філіманков В., Гуменюк М.П.) та кочегари котельні.

Ремонт школи було зроблено за рахунок благодійної допомоги АПК «Зелена долина» на суму 17 895 грн., також АПК придбав для учнів школи новорічні подарунки на суму 4 650 грн.

В минулому році наша школа за підтримки селищної ради та депутата обласної ради ( зараз Верховної ради ) Лариси Білозір стала переможцем 16 обласного конкурсу  проектів розвитку територіальних громад зі своїм проектом «Енергозберігаючі технології в спортивній залі Торківської школи»  на загальну суму 130 000 грн. Було замінено  вікна та двері в спортивній залі.

Також були замінені вхідні двері та вікна.

Зроблено ямковий ремонт асфальтованого покриття біля школи. Впорядковано майданчик біля котельні вивезено 4 «Мази» сміття. Благодійна допомога дорожної служби. Виготовлено 4 бетоновані кришки для колодязів для стічних вод. Благодійна допомога старости та завідувачки.

 

 

 

Проте,  у нас є над чим працювати в 2020 р., адже капітального ремонту потребує харчоблок. Потребує поновлення та поповнення кухонний та столовий посуд, слід встановити механічну витяжку. Стічні труби школи потребують очищення. В цьому році планує відділ освіти підключити  якісний інтернет. Сьогоднішній інтернет в школі оплачує депутат районної ради Туз Л.Д.

 

 

 

Забезпечення обов'язкової освіти

Аналіз структури і мережі школи за 2018-2019 н.р.

 

Педколективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

Вибуло —15  учнів

Прибуло — 6 учнів

З них:

 

За кордон — 0

 

Вступ в ПТЗН-2

 

Вступ до ВНЗ І-ІІ р.а. - 5

 

У 2018/2019 н.р.. у школі навчалося 53 учні

 

На початок 2018-2019 навчального року в школі навчалося  53 учні..

Школа І ступеня —30 учнів;

 

Школа ІІ ступеня —23 учні

На початок 2019-2020  навчального року в школі навчалося  48 учнів.

Школа І ступеня —28 учнів;

 

Школа ІІ ступеня —20 учнів

Протягом року вибуло – 5 учнів

 

 

 

Робота з педкадрами

 

Ефективно здійснювалася кадрова політика. На початок 2018/2019 н.р. школа була забезпечена штатними працівниками на 100 %.

 

Протягом року навчальний заклад було забезпечено кадрами.

В  школі працює   12  педагогічних працівників                   

     основного складу – 12

Старший вчитель –    4 вчителі.

Вчитель вищої категорії – 3 вчителі .

Вчитель І категорії – 6 вчителів .

Вчитель ІІ категорії – 1 вчитель

Спеціаліст – 2 вчителі.

 

 

Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової підготовки працівників. При прийомі на роботу враховувались фахова підготовка, особисті та колективні якості працівників, працездатність, інші характеристики. За останніми  Потановами МОНУ до вчителів (незалежно від того, який предмет викладає, посади, яку обіймає, віку) висувається вимога вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою, . Треба віддати належне адміністрації, вчителям, які докладають чимало зусиль і енергії, щоб в школі не просто здійснювалося навчання, а опановувалися нові освітні технології, щоб навчальний процес був нерозривно пов'язаний з вихованням, з формуванням у молоді не лише культури і хороших манер, але головне - здорових життєвих принципів і переконань.

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА

КУРСОВОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ

 

Одним з пріоритетних питань методичної роботи - це підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу.

 

Ключовим напрямком роботи  є чітке дотримання термінів проходження курсів підвищення кваліфікації вчителями та контроль термінів атестації. В цьому навчальному році атестується вчителька початкових класів Гончар Л.І. на підтвердження раніше встановленої категорії.

 

 

Для стимулювання творчого професійного зростання вчителів широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів.

 

Згідно плану вчителі, які атестувалися, були ознайомлені з нормативними документами щодо атестації.

 

Члени атестаційної комісії вивчили  їх рівень професійної підготовки вчителів за блоками:

-  науково-теоретична підготовка;

-  методична підготовка вчителя;

-  виховна робота;

-   громадсько-педагогічна діяльність.

 

В ході атестації оцінено:

-   уміння планувати педагогічну діяльність;

 

-   уміння коригувати навчально-виховний процес залежно від досягнення результатів;

-  рівень науково-методичної діяльності;

-  рівень викладання предметів;

-  вміння реалізовувати провідні ідеї щодо свого предмета;

-   результати навчально-виховної діяльності.

 

 

Результати  атестації  2018-2019

В минулому році за підсумками атестації:

1 Бордун П.М.., учитель української мови та літератури, відповідає посаді, яку займає, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії».

2. Туз В.І., учитель фізичної культури, відповідає посаді, яку займає, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно звання  «старший вчитель».

3. Буга Л.В., учитель початкових класів, відповідає посаді, яку займає, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії»..

4. Шевчук Л.Л., учитель початкових класів, відповідає посаді, яку займає, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії».

 

 

Організація харчування учнів у навчальному закладі

 

З    метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі було  організовано гаряче харчування учнів 1-9-х класів. Виконуються всі необхідні умови санітарного контролю щодо термінів і умов зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

 

 Слідкуємо за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконує усі вимоги санітарно-епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі,

 

у   ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Обладнання харчоблоку  потребує оновлення витяжка не працює, духовка не працює,придбано новий холодильник.

 

Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 90 % учнів школи. У І та ІІ семестрах в початковій школі всі учні були охоплені гарячим харчуванням. Вартість харчування для учнів старших класів становила наближено 12 грн.

 

 

Ефективність освітнього процесу

Випускники 9-го клау успішно склали державну підсумкову атестацію

 

2019  році.

         За підсумками   2018-2019 навчального року отримали:

        - свідоцтва про базову загальну середню освіту – 7 учнів;

          Із 7 випускників школи на початок року продовжили навчання у  навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації – 5 учнів, у  ПТУ – 2 учні..

         Учнів пільгового контингенту перебувало на обліку особливого контролю педагогічного колективу:  діти учасників АТО– 1, дітей з багатодітних сімей – 3 (6).

         Забезпечення підручниками здійснювалося  в повному обсязі.

 

В основному навчальний заклад якісно підготувався до проведення  державної підсумкової атестації. Всі вчителі вчасно оформили матеріали ДПА. Результати річного оцінювання та ДПА учнів 9-го класу занесені до таблиці:

Предмети

За рік

На ДПА

Українська

мова

Високий - 20%

Достатній -  20%

Високий  - 20%

Достатній - 40%

Математика

Високий  -  20%

Достатній  - 20%

  Високий -  20%

  Достатній  -40%

Біологія

Високий  - 20%

Достатній   - 20%

Високий  - 20%

Достатній  -   60%


Вищезазначені результати  свідчать про те, що учні 9-го класу в основному підтвердили свої річні досягнення під час  ДПА.

Головна увага педагогічного колективу була зосереджена на створенні умов для здійснення диференціації навчання, розвитку розумових здібностей учнів, їх творчого мислення, потреб і навичок  самоосвіти і самовдосконалення.

Високому та достатньому рівню знань, зацікавленості до навчання учнів сприяла цілеспрямована робота в даному напрямі вчителів школи: робота з обдарованими і здібними учнями, залучення школярів до участі в конкурсах різних напрямів і рівнів, проведення предметних декад, інтелектуальних ігор, робота  гуртків, участь школярів у предметних олімпіадах.

         За результатами навчальної діяльності   в 2018-2019 н. р. необхідно значно посилити  відповідальність кожного педагога за об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів та сприяння підвищенню рівня знань школярів.

 

Досягнення   закладу   за    2019 – 2020 навчальний  рік

 

 

 

 

Результативність участі учнів школи в районних конкурсах

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Обʼєднаймось, брати мої” (номінація –  література) (Вапнярчук Галина учениця 9 класу, вчитель  Дровозюк О.О.)-ІІІ місце

 ІІ етап Всеукраїнського  молодіжного конкурсу «Наша рідна земля Україною зветься» (Вапнярчук Галина  учениця 9 класу, вчитель Дровозюк О.О. – І місце

 

     Результативність участі учнів школи в районній спартакіаді школярів

1. 1 місце -  з міні-футболу серед хлопців.

2.  ІІ місце – з волейболу серед дівчат

3.  ІІ місце – з футболу серед хлопців

4.  І І місце – з волейболу серед хлопців

5.   ІІ місце у змагання «Старти надій»

6.   ІІІ місце – з  легкої атлетики

7.  ІІ місце з тенісу

 В цілому за результатами участі  у районній спартакіаді школярів навчальний заклад  зайняв І  місце серед команд шкіл І-ІІ ступенів 9 рік поспіль вчитель  фізкультури Туз В.І.

 

 

 

 

Контрольно-аналітична діяльність та робота з обдарованими учнями

 

Було вивчено і узагальнено наказами по школі стан викладання української

мови, образотворчого мистецтва.  Вивчено стан викладання української мови 5-9 класах. В цьому році вивчається стан викладання фізики, музичного мистецтва, географії та інформатики. Дані  питання розглянуто на засідання при завідувачці  і здійснено моніторинг навченості та якості освіти у 4-х,9-х  класах.

 

Дієвий орган у структурі методичної роботи-засідання педагогічних рад, на які виносилися питання звітного, проблемного, організаційного, підсумкового характеру. Підготовчий етап триває достатній час, протягом якого кожний учитель має змогу переглянути методичну літературу, систематизувати свої надбання, підготуватися до звіту тощо. З учителями проводилися наради, де виносилися проблемні питання, що стосувалися початкової та основної школи, а саме : критерії оцінювання, планування, форми і методи індивідуального підходу до шестиліток, адаптація учнів 5-х класів, підготовка та проведення ДПА, ведення ділової документації.

 

Вчителі постійно перебували у пошуку виявлення здібних дітей. На жаль, таких учнів з кожним роком меншає, свідченням цього може бути результативність участі учнів школи у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін.

 

 

Було проведено роботу з обдарованими та здібними учнями щодо підвищення рівня результатів їх участі у конкурсах «Кенгуру», «Соняшник», «Олімпус».

 

При   цьому   особистісно-зорієнтований   підхід   до   навчання забезпечував

 

розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.

 

Діяльнісний підхід спрямовувався на розвиток умінь і навичок учня, вміння застосовувати здобуті знання у практичних ситуаціях.

 

.

 

Важливою ланкою роботи був супровід дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються за   індивідуальною формами навчання.

 

Школа сьогодні потребує вчителя, який постійно прагне до творчого пошуку, має навики дослідної експериментальної діяльності, вивчення, узагальнення, впровадження перспективного досвіду, вміє інтегрувати новий зміст освіти в методику навчання і виховання, тому вчителі проходили навчання на освітній платформі Ed-era та очно-заочне навчання за програмою «НУШ».

 

 

 

Виховна та позакласна робота

 

 

     Виконуючи  завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний колектив школи орієнтуються на нормативно – правову базу з питань виховної роботи, а саме ЗакониУкраїни «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,«Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію патріотичного виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини», та нормативно – правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, обласного департаменту освіти,органів місцевого самоврядування.

     Для їх реалізації у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають в себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси.

     Виховна робота педагогічного колективу була підпорядкована проблемній темі школи « Формування компетентної творчої особистості як необхідна умова підвищення якості навчально-виховного процесу та розвитку особистості учня».

     Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом І- семестру здійснювалися за основними напрямками:

- цінніснеставленняособистості до суспільства і держави;
- цінніснеставленняособистості до людей;
- цінніснеставленняособистості до природи;
- цінніснеставленняособистості до мистецтва;
- цінніснеставленняособистості до праці;
- цінніснеставленняособистостідо себе.

    В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

•створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;

• турбота про здоров'я учнів, пропаганда здорового способу життя;

• естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя;

 Протягом І семестру 2019-2020н.р. в школі були проведені такі заходи:

ü «День знань»;

ü Свято до Дня вчителя;

ü Свято до Дня захисника України;

ü Змагання «Козацькі розваги!»

ü Анкетування» Чи толерантна ти людина» та конкурс малюнків « Ми різні, але ми рівні», акція « Дружні долоньки єдності» до Дня толерантності

ü Осінній бал;

ü Конкурс читців до Дня писемності

ü урочиста лінійка до дня Гідності і Свободи

ü участь у мітингу до Дня вшанування жертв голодомору

ü показ відеофільму до вшанування ліквідаторів Чорнобильської аварії

ü участь у флешмобі « Краса української хустки»

ü Новорічне свято;

     Проведення акцій:

ü « 5 картоплин»,

ü « Від серця до серця»,

ü «Запали свічку»,  

ü «Підтримай захисників України ».

Виставки:

« Щедра осінь»

« Збережемо красуню-ялинку» - виготовлення  новорічних ялинок з підручних матеріалів.

Учні школи брали участь в районних заходах:

ü Змагання з міні-футболу, тенісу

ü Конкурс читців.

     Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі в 2019-2020 навчальному році в І семестрі працювали  педагог-організатор  ,7 класних керівників,  заступник завідувача з навчально-виховної роботи.

   Одним з аспектів національно-громадянського виховання є прищеплення учням гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його традицій.

       У рамках екологічного виховання у І семестрі 2019-2020 н.р. відбулись трудові екологічні десанти з покращення та благоустрою прилеглої до школи території.

               Морально-правове виховання учнів школи реалізовувалося через проведення Всеукраїнського тижня права у грудні 2019 року,  тематичних виховних годин:

ü «Права дитини» (1-9класи),

ü «Правова вікторина» (5-9 класи).

ü Урок правознавства в 9 класі « Ти – людина, значить, маєш права».

        У школі постійно здійснюються заходи, які спрямовані на формування в учнів поваги до Конституції України, символів держави. У кожному класі створені куточки державної символіки, проводяться щотижневі лінійки, на яких звучить Гімн України.

   Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем мешкання,   залучають до роботи у класі та в школі.

     Для попередження порушень поведінки учнів школи на перервах складений графік чергування по школі учнів та вчителів  .

   Приділялося багато уваги організації дозвілля та відпочинку школярів у позаурочний час. При школі працює хореографічний гурток « Дзвіночок .

     Проаналізувавши виховну роботу школи за І семестр 2019-2020 навчальний рік ,

 

 

 

 

РОБОТА З БАТЬКАМИ

 

Успіх навчання і виховання молодого покоління багато в чому залежить від

того, настільки тісні відносини школи і сім`ї. Це, з одного боку, участь батьків у

вихованні, яке здійснюється школою, з іншого – вплив школи на сім`ю.  Батьківські

активи класів та школи є дієвою формою організації роботи з батьками.

 

Робота з батьками  була спрямована на створення єдиного колективу вчителів,

батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори ( вересень, грудень) а також  класні батьківські збори.

 

Сайт школи

Із сайту можна дізнатися: загальну інформацію та контакти, історію школи, документацію та фінансову звітність. А також переглянути фотогалерею, інформацію ..

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ТА З ПРОФІЛАКТИКИ АНТИСОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ СЕРЕД УЧНІВ

 

Правове виховання сприяло формуванню у здобувачів освіти моральних почуттів, які регулювали б їхню поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, справедливості, відповідальності. Завдяки правому вихованню в дітей та молоді мають вироблятися навички і звички високоморальної поведінки. І нарешті, завданням правове виховання, яке визначає характер всієї виховної роботи, є забезпечення подолання окремими учнями шкідливих навичок і звичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

 

Правоосвітня та правовиховна робота в закладі у 2018-2019 навчальному році здійснювалась згідно із річним планом виховної роботи через систему заходів, які

 

реалізовувались адміністрацією закладу, класними керівниками, вчителями-предметниками, педагогом-організатором, учнівським самоврядуванням.

 

Для налагодження ефективної та результативної роботи щодо забезпечення у школі правового виховання було видано ряд організаційних наказів. Питання, що стосуються правового виховання учнів розглядались на нарадах при директорові.

Також проводили зустрічі з працівниками поліції з превентивними бесідами.

 

 

Класними керівниками та адміністрацією школи проводилася постійна індивідуальна робота з учнями, що потребують особливої педагогічної уваги. У школі ведеться «Журнал обліку пропусків занять учнями школи», записи до якого вносять класні керівники після 1уроку. Класні керівники вносять дані до класного журналу на сторінку «Облік відвідування (пропусків занять)» та виясняють причину відсутності учнів на заняттях .

 

В основу процесу навчання і виховання покладено увагу, любов до дитини, бажання творити добро, небайдужість, а це забезпечує відносини партнерства, повагу до особистості дитини, уміння її зрозуміти, сприйняти як особистість з усіма

 

ї          позитивними і негативними рисами. Уся робота сприяє розширенню правових знань учнів, формує вміння застосовувати їх в повсякденному житті. Завдяки цьому впродовж навчального року на внутрішкільному обліку не знаходилось жодного учня. Система правовиховної роботи, яка склалася у школі, дає змогу зробити висновок, що певних результатів у правовому вихованні досягнуто.

 

14.   ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

З метою забезпечення безпеки життєдіяльності учнів, керуючись відповідною нормативною базою, в школі була організована робота з безпеки життєдіяльності.

 

Своєчасно було складено необхідні акти-дозволи на проведення занять у кабінетах та майстерні. У вересні класними керівниками з усіма учнями школи проведено вступний інструктаж із безпеки життєдіяльності, протягом навчального року проводилися первинні інструктажі з техніки безпеки та з безпеки життєдіяльності перед виконанням лабораторних, практичних робіт, під час роботи в майстерні, на заняттях з трудового навчання та фізкультури. Перед виконанням специфічних видів робіт обов’язково проводився цільовий інструктаж.

 

Перед початком навчального року всі учні школи пройшли медичний огляд. Своєчасно і якісно була проведена підготовка школи до роботи в новому навчальному році та до зими. Упродовж року були проведені профілактичні

 

заходи щодо попередження дитячого травматизму. Перед початком усіх канікул класні керівники проводили інструктажі і бесіди з безпеки життєдіяльності під час канікул. У жовтні та квітні було проведено Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, у квітні проведено День ЦЗ.

 

На уроках «Основи здоров’я» відпрацьовано дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій і надання першої допомоги травмованим та потерпілим;

 

Класні керівники провели всі заплановані бесіди та заняття з дітьми по вивченню правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, правил користування природним газом, правил поведінки в громадських місцях та на воді.

 

На класних батьківських зборах проводилась роз’яснювальна робота з батьками щодо збереження здоров’я дітей.

Упродовж року проводились заняття з евакуації учнів та відпрацювання дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

 

Про пріоритетні напрямки роботи школи на 2019/2020 н.р.

1. Поступальна реалізація Концепції «Нової української школи», нових державних стандартів загальної середньої освіти, розроблених з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості.

2. Запровадження нового принципу педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, вчителя і батьків.

3. Запровадження принципу дитиноцентризму (орієнтація на потреби учня).

4. З метою реалізації компетентнісного та особистісно-орієнтованого підходу до навчання продовження роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою: «"Формування компетентної, творчої особистості як необхідна умова підвищення якості освітнього процесу та розвитку особистості учня"

5. Пошук нових прогресивних технологій, методів і прийомів впровадження життєвих компетентностей в освітній процес, пов’язаних із здобуттям учнями умінь і навичок, необхідних для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому житті, громадській активності. 

7. Впровадження в освітній процес сучасних цифрових  та комп’ютерних технологій.

8. Модернізація приміщення школи .

9. Провести капітальний ремонт харчоблоку , встановити механічну витяжку.