План роботи школи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа  працює  над  проблемою

 

                "Формування компетентної, творчої особистості як необхідна умова підвищення якості навчально-виховного процесу та розвитку особистості учня"

 

“Виховання в учнів почуття національної свідомості, розвиток духовності,  патріотизму"

(Виховна)

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    З М І С Т

Вступ                                                                                                   4

I. Характеристика навчального закладу                                          5

II. Педагогічний аналіз за минулий рік.

Пріоритетні цілі і завдання , що забезпечують

право на освіту на 2015-201 бн.р.                                                     5

Результативність участі учнів в районних

предметних олімпіадах                                                                      7

Аналіз методичної роботи                                                                 7

Контроль за навчально-виховним процесом                                   7

Результативність навчально-виховного процесу                            9

Виховна робота                                                                                 10

Робота з батьками                                                                             11

Превентивне виховання школярів                                                 12

Основні завдання та напрямки                                                       13

Організація навчально-виховного процесу                                   14

Організаційно-педагогічна робота                                                 18

Управління діяльністю педагогічного колективу                         20

Засідання педагогічної ради школи                                                21

Наради при директорові                                                                  24

Навчальна робота                                                                             25

Заходи з виконання законів України

« Про освіту»,« Про загальну середню освіту», « Про мови»     26

Організація індивідуального навчання                                          27

Розвиток пізнавальної активності, сприяння

творчому розвитку особистості                                                      28

Трудове виховання і професійна орієнтація                                  29

Формування особистісних якостей                                                30

Формування здорового способу життя                                          30

Робота учнівського самоврядування                                              31

Робота з батьками                                                                             33

 Охорона праці та забезпечення

безпеки життєдіяльності                                                                  34

Військово-патріотичне виховання                                                 37

Фінансово-господарська робота                                                     39

Координація внутрішкільного контролю                                      40

 

 

 

 

В с т у п

Р о з д і л     І

Характеристика   навчального закладу

Школа працює над проблемою: "Формування компетентної, творчої особистості як необхідна умова підвищення якості освітнього процесу та розвитку особистості учня"

  Стратегічна мета діяльності школи, її місія – допомогти дитині в становленні та розвитку особистості.

Головна мета діяльності школи: виховання громадянина і трудівника, особистості з міцним здоров’ям і глибокими знаннями, розвинутим почуттям національної гідності.

У складі школи функціонують:

v   Методична рада

v   Методичне об’єднання  вчителів початкових класів

v   Методичне об’єднання   вчителів суспільно-гуманітарного циклу

v    Методичне об’єднання  вчителів природничо-математичного циклу

v   Методичне об’єднання    класних  керівників

v   Рада школи

v   Учнівська президентська республіка «Веселка»

 

В  школі працює   13  педагогічних працівників                   

     основного складу – 12

Старший вчитель –    3 вчителі.

Вчитель вищої категорії – 3 вчителі .

Вчитель І категорії – 8 вчителів .

Вчитель ІІ категорії – 1 вчителі

Спеціаліст – 1 вчителі .

 

У  2016 – 2017  навчальному році  в  школі навчалося 48  учнів.

Всього класів – 7 ,  з них:

                           1-4   класи –  4,

                           5-9   класи –  3,

Учнів по класах:

1- 7                         6 - 4                      

2 – 6                         7 - 7                     

3 - 5                         8 - 10                

4 - 5                          9-  5                                       

Характеристика контингенту  учнів:

За статтю:  хлопчиків  -  25

                       дівчат  –        23    

Окремі категорії:

                   Діти, що постраждали від аварії на ЧАЕС      - 5

                    Малозабезпечені  сім’ї             -    3

                   Багатодітні -                               -   11 (22)     

Випускників  2016 – 2017  навчального  року                  -  5

 

 

Розділ II

Педагогічний аналіз за минулий рік.

Пріоритетні цілі і завдання, що забезпечують право на освіту  на 2017 – 2018 навчальний рік       

              У 2016-2017  н. р. робота шкільного колективу була спрямована на реалізацію єдиної методичної проблеми «Особистісно зорієнтована освіта та її вплив на розвиток   інтелектуально-пізнавальних   і творчих   здібностей учнів в умовах   функціонування  школи-родини».

          Протягом навчального року педагогічний колектив школи працював над вирішенням таких завдань:

1. Розпочати  роботу педагогічного колективу над новою науково-методичною проблемою "Формування компетентної, творчої особистості як необхідна умова підвищення якості освітнього процесу та розвитку особистості учня"

 2. Впроваджувати в роботу кожного вчителя форми та методи особистісно орієнтованого навчання. Підвищити відповідальність кожного педагогічного працівника щодо оновлення змісту освіти, піднесення якості навчально-виховного процесу.

3. Вжити заходи щодо підвищення якості освіти, забезпечення рівного доступу до неї, запровадження інноваційних технологій навчання, в тому числі інформаційно-комунікаційних.

 4.Впровадження компетентнісного підходу до формування змісту освіти, організації навчального процесу і  системи оцінювання та контролю рівня навчальних досягнень.

 5. Створювати оптимальні умови для гармонійного розвитку та самореалізації творчих можливостей дітей з високим рівнем інтелектуальних здібностей, забезпечити результативність школярів у районному та обласному етапах Всеукраїнських олімпіад з базових предметів.

6. Домагатися забезпечення глибокого оволодіння школярами основ наук, формування  наукового світогляду, загальнолюдських  рис особистості, вироблення в учнів практичних умінь і навичок.

 7. Виховувати  повагу та любов до державної мови, домогтися, щоб знання української мови та послуговування нею стало пріоритетним в організації навчально-виховного процесу.

 8. Забезпечувати  стратегічно-цільовий підхід до організації методичної роботи з педагогічними кадрами, орієнтацію її на кінцевий результат, створення умов для задоволення інтелектуальних, професійних потреб педагогів.

 9. Забезпечити повноцінне функціонування системи виховної роботи, яка має базуватися на загальнолюдських цінностях та духовних, моральних і культурних засадах  українського народу. 10. Створювати в навчальному закладі здоров’язберігаюче  середовище, формувати в школярів навички здорового способу життя. Активізувати правове виховання, підвищувати рівень правової культури дітей, забезпечувати системне вивчення та дотримання школярами Правил для учнів.

 11. Впроваджувати компетентнісний підхід до формування змісту освіти, організації навчального процесу і системи оцінювання та контролю рівня навчальних досягнень.

 12. Продовжити подальшу співпрацю з батьками, широким колом громадськості з метою утвердження державно-громадської форми управління навчальним закладом. Будувати взаємовідносини між сім’єю і школою на основі партнерства, співробітництва, взаєморозуміння, взаємодопомоги.

Активно реалізовувалася головна мета діяльності навчального закладу: виховання громадянина і трудівника, особистості з міцним здоров’ям і глибокими знаннями, розвинутим почуттям національної гідності.

Основними  завданнями  школи  в   2017-2018 н. р.  залишалися :

-                 поєднання  зусиль сім’ї, школи та громадськості для формування особистості свідомих, зрілих громадян, патріотів своєї  держави, носіїв вищих духовних надбань українського народу;

-                 розвиток творчої особистості кожного учня, його інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей;

-                 створення умов для самореалізації кожного учня;

-                 збереження життя і здоров’я школярів.   

 

Досягнення   школи   за    2016 – 2017 навчальний  рік

Результативність

участі учнів школи в районних предметних олімпіадах

          У 2016-2017  навчальному році в районних предметних олімпіадах взяли участь 9  учнів    4-9-х класів: учень 4 класу – в олімпіаді з математики , учні середніх  класів – з 8 предметів:  з математики, біології, історії, правознавства, української мови та літератури, російська мова, англійської мови, географії,  фізики,.

          З них  одержали призових місць:

ІІ місце -   Василько Владислава  9 клас    -  трудового навчання.

Результативність участі учнів школи в районних конкурсах

Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т.Г.Шевченка (Дровозюк     Алла учениця  8 класу, вчитель Дровозюк О.О.)-ІІІ місце

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Обєднаймось, брати мої” (номінація –  література) (Дровозюк Алла учениця 8 класу, вчитель  Дровозюк О.О.)-ІІІ місце

- ІІ етап конкурсу читців та юних поетів (Мельник Єлизавета учениця  8 класу, вчитель Дровозюк О.О.)-ІІ місце

Танцювальний ансамбль під керівництвом  Дровозюк Ю.М. виступав 1 червня 2017 в Тульчині на святі

 

Результативність участі учнів школи в районній спартакіаді школярів

1. 1 місце -  з міні-футболу серед дівчат.

2.  І місце – з волейболу серед дівчат

3.  І місце – з міні- футболу серед хлопців

4.  І І місце – з волейболу серед хлопців

5.   І місце у змагання «Старти надій»

6.   І місце – з  футболу серед хлопців 

 В цілому за результатами участі  у районній спартакіаді школярів навчальний заклад  зайняв І  місце серед команд шкіл І-ІІ ступенів.

 

До досягнень  школи за 2016 – 2017 навчальний  рік можна додати:

За підсумками атестації:

1.Дровозюк О.О., учителька української мови та літератури, відповідає посаді, яку займає, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», званню  старший вчитель.

2. Туз Л.Д., учитель початкових класів, відповідає посаді, яку займає, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», званню  старший вчитель.

3. Коваль М,В., учитель англійської мови, відповідає посаді, яку займає, присвоїти кваліфікаційний 9 розряд.;

4 Гончар Л.І, учитель початкових класів, відповідає посаді, яку займає, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії»..

Фактично за період з вересня 2016 року по червень 2017 року пройшли курси підвищення кваліфікації при  Вінницькій академії неперервної освіти  6 вчителів. Курси підвищення кваліфікації педпрацівників проходили в основному за традиційною формою навчання.

Відповідно до  Положення про атестацію

вчителя пройшли курси з основного предмету: Камінська М.П. (біологія),   Дровозюк О.О.(українська мова і література), Буга Л.В. (початкові класи), Туз В.І. (фізична культура), Коваль Т.В. (англійська мова).

 

 

Аналіз методичної роботи в навчальному закладі в 2016-2017 н. р.

              Організація методичної роботи будувалась на  вивченні та аналізі результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів, координування з курсовою перепідготовкою та іншими формами підвищення кваліфікації. На постійному контролі перебував професійний творчий  ріст майстерності педагогів. Здійснювалось ведення «Методичних карток», які в повній мірі відтворюють і систематизують професійну, громадську діяльність кожного вчителя.   Узагальненням  творчого потенціалу педагогічних працівників стала підготовка та участь у районних педагогічних методичних заходах.

       В школі працює 4 методичних об’єднання. В основному, ШМО працювали систематично, дієво, різнопланово і творчо, у відповідності до затверджених планів. Система планування і роботи ШМО удосконалюється, збираються та систематизуються всі необхідні матеріали. Планові засідання і робота між засіданнями відрізняється різноманітністю форм і прийомів проведення.

           Педагоги постійно працювали з обдарованими та здібними учнями як під навчальних занять, так і позакласній роботі та індивідуально. Завдяки творчості та енергійності вчителів,  учні школи стали  активними  учасниками та переможцями різноманітних конкурсів районного, обласного.

                       У  новому навчальному році  слід широко й ефективно використовувати комп’ютерні технології  на уроках та в позаурочний час.

На методичних нарадах та засіданнях шкільних методичних об’єднаннях педагоги  продовжили  знайомство  з досягненнями психолого-педагогічної науки та інформаційними технологіями. Творчою групою та на засіданнях ШМО було обговорено та сплановано форми опрацювання методичної проблеми, зокрема в планах самоосвіти висвітлено питання щодо теоретичної підготовки  педагогів з даної теми. Протягом навчального року в  шкільному методичному кабінеті на дошці оголошень вчителі мають можливість  ознайомитися з інформаційними новинами в освітній галузі. Опанування змісту проблеми та освоєння методики реалізації проблемної теми здійснюється у відповідності до плану роботи над єдиною методичною проблемою.  Загальна теоретична підготовка педагогічного колективу до впровадження в практику нових наукових ідей, концепцій, рекомендацій систематично здійснюється під час проведення методичних оперативок, де члени науково-педагогічного центру знайомлять педагогів з різного виду інформаціями. Адміністрацією школи проаналізовано  передовий педагогічний досвід практичного впровадження проблеми.

                  Адміністрацією школи  в кінці І та ІІ семестрів проводяться  контрольні зрізи навчальних досягнень учнів ( підсумкові контрольні зрізи, тестування тощо). Результати  аналізуються на засіданнях педрад, методичних нарад, нарадах при директору та заступнику директора з НВР,  тощо,  вивчається  й аналізується діагностування рівня вихованості та розвитку учнів.

         Виконання педагогічних заходів річного плану роботи забезпечувалось виконавцями без особливих затримок. Проводились тематичні засідання педагогічних рад та малої педагогічної ради,  тематичних засідань,  наради при директору , при заступнику директора, методичних оперативок, засідання психолого-педагогічних семінарів, педагогічні читання тощо

           За минулий навчальний рік проведено більше  20 відкритих уроків та класних годин, виховних заходів. Високий педагогічний рівень майстерності, творчий пошук, диференційований підхід, використання інноваційних технологій, в тому числі  ІКТ  продемонстрували  вчителі

      В 2017-2018 навчальному році необхідно:

-       використовувати  інноваційні технології   при  проведенні засідань ШМО, роботи між засіданнями, педагогічних рад;

-       удосконалювати та творчо підходити до планування і організації роботи методичної ради школи;

-       висвітлювати роботу навчального закладу, творчі здобутки педагогів школи на сторінках преси та на сайтах в мережі Інтернету;

-       продовжувати випуск буклетів вчителями,  класними керівниками, шкільними методичними об’єднаннями  з досвіду роботи з різних напрямків діяльності;

-       широко використовувати на уроках інформаційно-комунікаційні технології, презентації, дослідження тощо.

                                                       Контроль за навчально-виховним процесом

1. Протягом вересня здійснено фронтально-оглядовий контроль про готовність першокласників до школи.

2.У жовтні -  моніторинг стану викладання та рівня знань, умінь і навичок учнів 5 класу з англійської мови, математики, української мови, основи здоров’я .

3. Протягом навчального року проводився фронтальний контроль та вивчення системи роботи вчителів, що атестуються: вчителів.

4.  Протягом січня -  оглядовий  контроль  з питання «Про роботу педагогічного колективу з профілактики дитячого дорожньо-транспортного  травматизму»;  тематичний контроль за станом викладання та рівнем знань, умінь і навичок учнів з художньої культури.  

5. Листопад - квітень  -  предметно-узагальнюючий  контроль  «Про  стан викладання  та рівень знань учнів з української мови, хімії, інформатики».  

6.У травні – зрізовий контроль та систематизаційний щодо перевірки оформлення документації  до державної підсумкової атестації.

 

Забезпечення обов’язкової освіти

                   На початок навчального року в закладі навчалося 48 учнів, з них дівчат - 29, що становить 49% від загальної кількості. Охоплено навчанням 100% учнів.

         За підсумками   2014-2015 навчального року отримали:

        - свідоцтва про базову загальну середню освіту – 5 учнів;

          Із 10 випускників школи на початок року продовжили навчання у  навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації – 2 учні, у професійних ліцеях та ПТУ – 3 учнів.

         Учнів пільгового контингенту перебувало на обліку особливого контролю педагогічного колективу:  постраждалих від Чорнобильської трагедії – 5, дітей з багатодітних сімей – 11 (22).

                   Забезпечення підручниками здійснювалося не в повному обсязі

 

Результативність навчально – виховного процесу

Результати державної підсумкової атестації

           У школі на кінець 2014-2015 навчального року навчалося 48 учнів, з них оцінювалося 43учнів. 5 учнів 1-го класу оцінювалися  вербально. 9 учнів (21%) закінчили навчальний рік з високим рівнем навчальних досягнень, 9 учнів (21%) – з достатнім, 21 учень (48%) – з середнім,  4 учні (9%) – із початковим рівнем навчальних досягнень.  18  учнів (42%) мають високий і достатній рівень знань.

Рівень навчальних досягнень з базових дисциплін підсумовує таблиця:

 

Учнів на кінець року

Оцінювались

Рівень навчальних досягнень

високий

достатній

середній

початковий

48

43

 9

9

21

4

 

90 %

21 %

21 %

      49 %

9 %

 

 

 

Результати державної підсумкової атестації

         В основному навчальний заклад якісно підготувався до проведення  державної підсумкової атестації. Всі вчителі вчасно оформили матеріали ДПА. Результати річного оцінювання та ДПА учнів 9-го класу занесені до таблиці:

Предмети

За рік

На ДПА

Українська

мова

Високий - 20%

Достатній -  20%

Високий  - 20%

Достатній - 40%

Математика

Високий  -  20%

Достатній  - 20%

  Високий -  20%

  Достатній  -40%

Біологія

Високий  - 20%

Достатній   - 20%

Високий  - 20%

Достатній  -   60%


      

          Вищезазначені результати  свідчать про те, що учні 9-го класу в основному підтвердили свої річні досягнення під час  ДПА.

Головна увага педагогічного колективу була зосереджена на створенні умов для здійснення диференціації навчання, розвитку розумових здібностей учнів, їх творчого мислення, потреб і навичок  самоосвіти і самовдосконалення.

Високому та достатньому рівню знань, зацікавленості до навчання учнів сприяла цілеспрямована робота в даному напрямі вчителів школи: робота з обдарованими і здібними учнями, залучення школярів до участі в конкурсах різних напрямів і рівнів, проведення предметних декад, інтелектуальних ігор, робота  гуртків, участь школярів у предметних олімпіадах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

         За результатами навчальної діяльності   в 2015-2016 н. р. необхідно значно посилити  відповідальність кожного педагога за об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів та сприяння підвищенню рівня знань школярів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Виховна робота

            Головною метою виховної роботи було визначено – формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з активною громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Згідно з Статутом школи в навчальному закладі вже не один рік діє виховна система з такими структурними підрозділами:

! рада школи;

! батьківський комітет школи;

! батьківські комітети класів;

! батьківський всеобуч для батьків за програмою школи-родини;

! творче об’єднання класних керівників;

! координаційна рада х профілактики правопорушень;

! шкільна бібліотека;

            головним завданням яких стало розуміння двох невід’ємних частин одного цілого – навчання і виховання.

Цілісність системи виховання разом із навчанням починається із тісної співпраці основних учасників цього процесу: учителів, батьків, учнів, громадськості. З огляду на це кожен учасник цього процесу  являється членом певної структури, яка забезпечує функціонування того чи іншого фактору впливу на виховання молодої людини.

Організація позакласної та позашкільної освіти

              З метою формування таких якостей, як відповідальності, свідомої самооцінки, дисципліни, вміння підкоряти і керувати собою  по напрямку

«Я – людина» слід відзначити проведення класними керівниками циклу бесід на теми: «Я і мій світ»,  «Я серед людей», «Сенс життя», «Світ і людство».

            Для згуртованості класних колективів стало традиційним в деяких учнівських колективах проведення днів іменинників. Слід відмітити, що для згуртування колективів велику роль відіграють запровадженні вже декілька років  тому назад   презентації   «Ось ми які». 

Працюючи за напрямком «Я – учень школи», педагогічний колектив намагався формувати в школярів моральну самосвідомість, навчав культури поведінки, вміння спілкуватися, сприяв виробленню в учнів норм етики, моральної самооцінки, проводячи уроки бережливості в 1-9-х класах, класні години «Учень зобов’язаний» та «10 - не можна».

Цікаво й змістовно проведені ранки до  відзначення Дня працівників освіти, Міжнародного жіночого дня 8 Березня, до Дня захисників Вітчизни; новорічні ранки;  літературно-музична композиція «Шляхами подвигу і слави», присвячена 73-й річниці визволення України від фашистів.                   

Розвивати свої здібності, вміння, отримувати певні навички роботи учні школи мали змогу протягом навчального року,  працюючи в гуртках від будинку культури». Всього  гуртковою роботою було охоплено близько  школярів. 

Формування свідомої мотивації майбутніх громадян до потреб здорового способу життя, забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я простежувалось через реалізацію заходів напрямку «Я і моє здоров’я». 

   Виховання неможливе без формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, поваги до законів України, громадянської відповідальності, формування вільного громадянина, творчого, активного здатного розв’язати завдання, які сприятимуть громадянському самовизначення. Ці завдання намагаємося  виконувати, реалізовуючи заходи напрямку «Я – громадянин України».

        Активізовано роботу волонтерських загонів щодо організації допомоги учасникам Великої Вітчизняної війни. Учні школи вдруге взяли участь у районному зльоті волонтерських загонів. Під час  запланованої акції «Шефська допомога - людині похилого віку»  слід відмітити роботу волонтерських загонів під керівництвом класних керівників:

            Значна  увага в цьому навчальному році була приурочена 72- роковинам Перемоги у Великій Вітчизняній війні.    Для учнів 1-4-х класів було проведено тематичні класні години на тему:  «Уклін переможцям». Для учнів 6-9-х класів проведено було уроки мужності на тему: «І в пам’яті, і в серці назавжди». В день Перемоги проведено лінійку Пам’яті за участю учнів 2-9-х класів «Вклонися, мій травню,  високим могилам». Напередодні дня Перемоги проведено операцію «Ветеран», привітання ветеранів Великої Вітчизняної війни з 72 - річницею Перемоги. Операції «Пам’ятник» проведені за участю учнів 6-9-х класів по упорядкуванню пам’ятних знаків, братських могил.

            Цікаво  пройшли інформаційні години до Дня українського козацтва.    Для учнів 1-9-х класів були проведені уроки Державної мови до Міжнародного дня рідної мови та Дня української мови та писемності, класні години до Дня Пам’яті жертв голодомору.         

З метою задоволення професійних потреб кожного учителя у сфері виховання в школі діє творче об’єднання класних керівників, у  роботі якого велика увага приділяється вивченню документів МОНУ, розглядаються актуальні питання теорії і методики виховної роботи, педагогічного керівництва учнівським  самоврядуванням, вікові особливості дітей, організація дозвілля і профілактика правопорушень серед школярів. Увага в роботі творчого об’єднання була приділена інструктивно-методичним консультаціям.

Так, протягом року були проведені консультації з питань:

@ планування виховної роботи в класі;

@ проведення першовересневого  тематичного уроку;

@ підготовка та участь класів у класних та загальношкільних виховних заходах;

@ використання різних форм та методів під час проведення виховних заходів;

@ участь у предметних декадах, місячниках, конкурсах;

@ систематичний підхід до роботи з батьками;

@ превентивне виховання.

Поряд з позитивними сторонами роботи  творчого об’єднання    необхідно в новому навчальному році вивченню та використанню ППД району, області;  взаємовідвідуванню виховних заходів у колег.

Робота з батьками

            Працюючи за напрямком «Я і моя родина»,  педагоги школи намагалися формувати соціально активну особистість, яка орієнтується на громадянські, національні і громадські цінності. Вбачаючи в цьому головне завдання родинного виховання – гармонійний розвиток дитини, підготовку  її до життя, формування моральних цінностей, виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу.  Серед традиційних форм роботи лекцій, бесід, диспутів, днів відкритих дверей, групових та індивідуальних консультацій, відкритих уроків для батьків, переписки через щоденники слід відмітити у роботі класних керівників і нетрадиційні – це засідання сімейних клубів, родинні свята, уроки доброти.

            Щороку стало традиційним привітання батьків учнів з Днем матері та Днем родини.

            Особливе значення у роботі з батьками відіграє класний керівник.  Його роль в залученні батьків до співпраці з педагогічним колективом велика. Саме такі класні керівники, як:  Шевчук Л.Л., Бордун Г.П. Камінська М.П.  Туз Л.Д. налагоджують стосунки з батьками, залучаючи їх до активної участі в житті сім’ї та шкільного колективу.

             

Превентивне виховання школярів

В школі склалась певна система профілактичної та просвітницької роботи щодо правопорушень школярів. 

Протягом року щомісяця проводились засідання координаційної ради, на  яких розглядалися   такі питання:

про затвердження плану роботи на 2016-2017 н. р.;

-          про затвердження списків учнів, які схильні до правопорушень, групи «ризику» та організацію роботи з ними;

-          про закріплення громадських наставників за учнями, які схильні до правопорушень;

-          про проведення тижня правових знань;

-          про уточнення списку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

-          про розгляд персональних справ учнів, які порушують поведінку на уроках та перервах, пропускають заняття в школі;

-           про затвердження індивідуальних планів корекційної роботи з учнями з девіантною поведінкою;

-          про відвідування навчально-виховного процесу в школі учнями, які стоять на внутрішкільному обліку та групи «ризику»;

-          про результати проведеної діагностики з учнями, схильними до правопорушень;

-          про роботу громадських наставників  з учнями, схильними до правопорушень;

-          звіти учнів, які перебували на тимчасовому контролі , про виконання учнівських обов’язків;

-          про розгляд персональних справ батьків про стан виховання свої дітей;

-          про зайнятість учнів, схильних до правопорушень, у канікулярний час;

-          про ставлення до навчання, суспільно-корисної праці, поведінку у школі та громадських місцях учнів з девіантною поведінкою;

-          про розгляд персональних справ учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку, схильних до правопорушень.

Робота між засіданнями -  це:    

ü  робота в соціумі (банк даних про учнів, схильних до правопорушень);

ü  рейди в сім’ї  учнів, схильних до правопорушень з повідомленнями батькам про відвідування, поведінку та успішність дітей;

ü  перевірка відвідування занять учнів із девіантною поведінкою;

ü  рейди-обстеження житлово-побутових умов учнів схильних до правопорушень;

ü  рейди за дотриманням учнями «Єдиних вимог»;

ü   рейди з метою з’ясування умов проживання дітей сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених та багатодітних сімей.

Вся робота з даною категорією дітей висвітлена в плані правового виховання школярів, який складено на початку навчального року. На кожного учня, схильного до правопорушень,  складено психолого-педагогічні характеристики, заведено індивідуальні картки та закріплено громадських наставників з числа класних керівників та дирекції школи. Всі учні залучені до заняття у гуртках та секціях, різних позакласних виховних заходах. Класними керівниками та соціально – психологічною службою один раз на квартал проводяться обстеження житлово-побутових умов учнів, схильних до правопорушень та складаються відповідні акти, які є в наявності.

Систематично проводиться індивідуальна робота з учнями та їх батьками з питань профілактики правопорушень та виконання Закону України «Про загальну середню освіту», заслуховуються звіти й інформації з цих питань на нараді при директору, координаційній раді, на яку запрошуються учні, котрі мають численні пропуски уроків, та їх батьки. По персональних справах деяких батьків адміністрація школи зверталась  до опікунської ради при сільській раді з проханням притягнути батьків до відповідальності за недбале ставлення до виховання своїх дітей, З метою своєчасного виявлення, влаштування, здійснення контролю за умовами життя та виховання дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також захисту прав та інтересів дітей, які потребують допомоги держави, педагогічний колектив школи виконує певну роботу.          

              на внутрішкільному обліку та на обліку в кримінальній міліції учнів схильних до правопорушень не має.

            Всю роботу педагогічного колективу в 2015-2016 навчальному році спрямувати на вирішення таких завдань:

-          забезпечити планомірне запровадження виховних технологій особистісно орієнтованого виховання;

-          удосконалювати форми і методи підвищення рівня розвитку шкільного самоврядування, залучення до активної громадської діяльності;

-          сприяти постійному й усвідомленому вибору життєвої позиції, визначенню шляхів соціалізації молоді, формуванню принципів здорового способу життя;

-          посилити роботу з розвитку творчих здібностей учнів, надавати підтримку обдарованій молоді у формуванні навичок самоосвіти й самореалізації особистості;

-          посилити роботу щодо превентивного виховання школярів.

 

 

 

Основні завдання та напрямки

діяльності навчального закладу на 2017 – 2018 навчальний рік:

 1. Продовжити роботу педагогічного колективу над новою науково-методичною проблемою  "Формування компетентної, творчої особистості як необхідна умова підвищення якості освітнього процесу та розвитку особистості учня"

2. Забезпечити безперервність та наступність навчання і виховання,  гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави.

3. Підвищити якість освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання, впровадження компетентнісного  підходу, підвищення рівня професійної компетентності педагогів.

3. Спрямувати  використання  сучасних  педагогічних технологій на особистість дитини, на розкриття її інтелектуальних, творчих здібностей, на задоволення інтересів і  потреб  у самовизначенні, на орієнтацію підростаючого покоління на здоровий спосіб життя. 

 5.  Створювати оптимальні умови для гармонійного розвитку та самореалізації творчих можливостей дітей з високим рівнем інтелектуальних здібностей, забезпечити результативність школярів у районному та обласному етапах Всеукраїнських олімпіад з базових предметів.

 6. Виховувати  повагу та любов до державної мови, домогтися, щоб знання української мови та послуговування нею стало пріоритетним в організації навчально-виховного процесу.

 7.  Використання сучасних інформаційних та комунікативних технологій в системі науково-методичної роботи з педагогічними працівниками, наданні індивідуальної допомоги у професійному самовдосконаленні педагогів.

 8. З метою  створення ефективної системи національного виховання, забезпечення фізичного, морального, культурного і духовного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина, підготовка молоді до трудової діяльності

9. Створення в навчальному закладі здоров’язберігаючого освітнього середовища. Активізувати правове виховання, підвищувати рівень правової культури дітей, забезпечувати системне вивчення та дотримання школярами Правил для учнів.

 10.  Продовжити подальшу співпрацю з батьками, широким колом громадськості з метою утвердження державно-громадської форми управління навчальним закладом. Будувати взаємовідносини між сім’єю і школою на основі партнерства, співробітництва, взаєморозуміння, взаємодопомоги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ

Організація навчально-виховного процесу

1.    Загальні заходи

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відпові-

дальний

При-

мітка

1.

Завершити комплектацію класів.

до 1 вересня 2017 року

Заступник

 

2.

Здати звіт ЗНЗ-1 з додатками.

до 5 вересня 2017 року

Заступник

 

3.

Скласти графік чергування по школі.

до 1 вересня 2017 року

Заступник

 

4.

Скласти графік проведення контрольних, лабораторних, практичних робіт на семестр.

до 15 вересня, до 15 січня

Заступник з навчально-виховної роботи

 

6.

Скласти та погодити розклад уроків у СЕС.

до 5 вересня 2017 року

Заступник з навчально-виховної роботи

 

7.

Скласти розклад індивідуальних занять з учнями та затвердити його у відділі освіти.

до 5 вересня 2017 року

Заступник з навчально-виховної роботи

 

8.

Оформити особові справи учнів 1-го     класу.

до 10 вересня 2017 року

Класні керівники

 

9.

Записати учнів 1-го  класу алфавітну книгу.

до 5 вересня 2017 року

Заступник , секретар

 

10.

Подати в навчальну частину звіт про рух та досягнення учнів  за  семестр.

грудень,

травень

Класні

керівники

 

12.

Організувати попередній набір учнів до 1 класу на 2016-2017 навчальний рік.

до 28 жовтня 2017 року

Заступник з навчально-виховної роботи

 

13.

Подати в навчальну частину звіт про рух та досягнення учта семестр.

грудень,

травень

Класні

керівники

 

14.

Підготувати й затвердити документацію для проведення державної підсумкової  атестації.

до 15 травня 2018 року

Заступник з навчально-виховної роботи, вчителі-предметники

 

15.

Оформити стенд «Готуємося до ДПА»

до 20 квітня 2018року

Заступник з навчально-виховної роботи

 

 

2.     Виховання свідомого відношення до навчання

 

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Класи

Відпові-

дальний

При-

мітка

1.

Провести Першовересневий урок.

01.09

1-9

Заступник, педагог-

організатор

 

2.

Провести традиційні класні години на теми; «Учень зобов’язаний», «10 – не можна!».

вересень

1-9

Класні

керівники

 

3.

Здійснювати аналіз відвідування учнями навчального закладу.

щотижня

1-9

Заступник, соціальний педагог

 

4.

Проводити робочі лінійки з питань:

- про стан успішності та поведінки учнів школи;

- про відзначення кращих учнів школи за участь у районних та обласних предметних олімпіадах, конкурсах,  заходах.

 

 

листопад,

січень,

квітень

 

 

1-9

 

Заступники з виховної та навчально-виховної роботи

 

5.

Провести загальношкільні свята:

- свято першого Дзвінка;

 

- свято останнього дзвінка «Дзвени нам, дзвонику в останнє на дорогу!»;

- свято Букваря;

 

- конкурс «Міс і Містер Каліграфії».

 

 

   01.09

 

травень

 

  травень

 

грудень

травень

 

 

   1-9

 

1-9

 

1-4

 

 

1-4

 

 

Заступник з виховної роботи

Заступник з виховної роботи

Педагоги-організатори

Заступник з навчально- виховної роботи

 

6.

Організувати і провести І етап Всеукраїнських предметних олімпіад.

жовтень

6-9

Заступник з  навчально-виховної роботи

 

7.

Продовжити роботу над реалізацією шкільної цільової програми «Обдарована особистість».

протягом

року

2-9

Заступник з  навчально-виховної роботи

 

8.

Поновити банк даних «Обдаровані, талановиті, здібні учні школи».

вересень

2-9

Заступник ,

практичний психолог

 

9.

Систематично забезпечувати участь учнів школи у районних творчих конкурсах.

протягом

року

5-9

Заступники з виховної та навчально-виховної роботи

 

10.

Залучати учнів до участі в обласних, Всеукраїнських творчих конкурсах учнівської молоді.

протягом

року

5-9

Заступники з виховної та навчально-виховної роботи

 

11.

Продовжити практику зустрічей адміністрації школи з учнями з питань успішності, відвідування занять, дисципліни та внутрішкільної діяльності.

жовтень,

грудень, лютий,

квітень

7

8

9

6

Заступник з  навчально-виховної роботи,

класні

керівники

 

12.

Провести  предметні декади  та місячники:

- декаду суспільствознавчих дисциплін;

- мовно-літературний місячник;

- місячник науки (фізика, математика, хімія, інформатика);

- декаду предметів художньо-естетичного циклу;

- декаду предметів природничого циклу.

 

 

жовтень

 

листопад

 

грудень

 

лютий

 

квітень

 

 

5-9

 

2-9

 

5-9

 

1-9

 

5-9

 

 

Заступник з  навчально-виховної роботи,

вчителі-предметники

 

13.

Продовжити практику проведення підсумків навчання та поведінки учнів за семестр.

грудень,

травень

1-9

Заступник з  навчально-виховної роботи

 

14.

Поновити шкільну галерею Пошани. Оформити стенд «Золотий фонд школи».

вересень

 

Заступник

педагог-організатор

 

15.

Скласти графік проведення відкритих уроків, класних годин, творчих звітів учителів.

вересень

 

Заступник

 

 

  16

Провести тематичні класні години:

- до дня української мови та писемності на тему «Мова – це нації духовний скарб»;

- до Міжнародного дня рідної мови.

 

 

листопад

 

лютий

 

 

1-9

 

1-9

Класні

керівники

 

  17

Провести мовно-літературний місячник  за планом:

-          мовознавчий конкурс «У ріднім слові – цілий світ»;

-          проект «Наші імена»;

-          конкурс «Найкращий

абітурієнт»;

-          літературні гостини для учнів 5-9-х класів;

-          музична вітальня «Сучасна англійська пісня»;

-          гра «Найрозумніший»;

-          країнознавча лінійка;

-          КВК «Міфи Давньої Греції»;

-          гра «О, щасливчик»;

-          турнір ерудитів «Кращий знавець героїчних пісень та балад»;

-          літературні посиденьки.

листопад

 

 

7-8

6

9

 

5-9

 

9

2-3

5-7

 

 6

9

 

7

 

 

5-6

 

 

Вчителі української мови та літератури

 

 

 

Вчителі

англійської мови

 

 

Вчитель

світової

літератури

 

18

Провести цикл зустрічей учнів випускних класів із випускниками школи:

- студентами ВНЗ;

- молодими спеціалістами.

 

 

січень,

лютий

жовтень

 

 

 

9

Практичний психолог, педагог-організатор

 

19.

Продовжити практику проведення загальношкільного конкурсу «Учень року».

вересень-травень

8-9

Заступник з  навчально-виховної роботи

 

20.

Провести класні збори з питань:

- підсумки навчання і поведінки учнів за семестр;

- звіт про роботу органів учнівського самоврядування.

грудень,

травень

 

травень

1-9

 

 

1-9

Класні

керівники

 

Класні

керівники

 

21.

Провести тиждень дитячої та юнацької книги «Дім без книги – день без сонця».

В рамках тижня провести:

-  ранок «Книга - твій друг і порадник»;

- ток-шоу «Поговоримо про книгу».

березень

1-9

 

 

 

1-4

 

7-8

Заступник,

бібліотекар

 

22.

Провести роботу з колишніми учнями школи, які з різних причин не здобули загальну середню освіту, про залучення їх на екстернатну форму навчання.

до 01.10 2015 року

 

Заступник з  навчально-виховної роботи

 

23.

Проводити рейди за дотриманням учнями єдиних вимог.

щомісяця

1-9

Заступник

педагог-організатор

 

24.

Провести  місячник науки за планом:

-          засідання клубу «Що? Де? Коли?»;

-          конкурс «Міс Інформатика»;

-          математичний інтелект шоу;

-          математичний брейн-ринг;

конкурс кросвордів з фізики;

-          вечір «Відомі фізики»;

-          фізичний вернісаж «Свято механіки»;

-          хімічний калейдоскоп;

-          конкурсна інтелектуально-розважальна математична гра «Через терни – до зірок»;

-          інтелектуальна гра «В пошуках геніїв»;

-           усний журнал «Життя видатних людей». Тема. Цікаві факти про Піфагора.

лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

9

8-9

5-6

7-9

9

8

 

9

5

 

 

7

 

 

8

Вчителі

математики та фізики

 

25.

Провести декаду початкової ланки за планом:

-          вікторина «Рідний край»;

-          ранок загадок «На лісовій на  галявині»;

-          подорож в країну Ребусляндію;

-          презентація проекту «Різдво в країнах світу».

 

 

 

 

 

 

листопад

 

 

4

1

 

2

3

Вчителі початкових класів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ  Організаційно педагогічна робота

№ пп

Зміст роботи

Дата проведення

Хто відповідає

Відмітка про виконання

1.

Провести   облік   дітей   шкільного   віку  в   мікрорайоні   школи

До 30.08

заступник

 

2

Провести   збори   батьків   майбутніх   першокласниками.

До 30.08

класовод

 

3

Завершити набір учнів у 1-й клас.

до   5.09

Туз Л.Д

 

5

Оформити особові справи учнів 1 кл.

До 05.09

 Туз Л.Д.

 

6

Створити   умови   для   систематичного   відвідування   учнями   школи.

Протягом року

дирекція

 

7

Систематизувати   наочні   посібники ,  роздатковий матеріал,  здійснювати   контроль   за   їх  збереженням,   наповненням   ,  використанням.

Протягом року

Вчителі предметники

 

8

Укомплектувати класні кімнати   меблями ,  обладнанням  ,  оформити   класні   куточки.

До 1.09

Класні керівники

 

9

Забезпечити учнів шкільними підручниками.

До 05.09

Бордун Г.П.

 

10

Організувати гаряче харчування учнів в школі.

3 01.09

Буга Л.В

 

11

Створити за результатами медичного огляду спеціальні медичні групи для занять фізичною культурою.

До 10.09

Туз В.І.

 

12

Створити   комісію   по   контролю   за  станом харчування.

До 10.09

профком

 

13

Провести атестацію навчальних кабінетів, робочих місць учнів.

15.10

Комісія

 

14

Провести конкурси-огляди на краще утримання класних кімнат, їх санітарію-гігієнічний стан та естетику оформлення.

17.03

 Заступник директора

 

15

Провести атестацію слідуючих педагогічних працівників

  

Жовтень-березень

Атестаційна комісія

 

16

Створити, за  бажанням   батьків  платні  гуртки

По потребі

дирекція

 

17

Взяти   на   облік  та   організувати  роботу  з  дітьми, що   потребують  посиленого  пед. впливу.

До 1.10

Дирекція, кл.керівники

 

18

Виявлення неблагополучних сімей Організація роботи з неблагополучними дітьми

Протягом року

Кл. керівники

 

19

Провести рейд-огляд здійснення виховання учнів у неповних сім'ях, а також дітей, які знаходяться під опікою.

2 рази на сем.

 

Кл. Керівники

 

20

Провести конкурс «Учень року» та розробити систему заохочень.

15.03              

Заступник директора

 

21

Провести нагородження призерів районних олімпіад.

січень

дирекція

 

22

Сприяти   творчому   розвитку  особистості   через

систему    заходів:

     - організацію   позаурочних   форм  роботи

     - ефективної  взаємодії   сім’ї  і  школи

     - оптимізацію   навчання   учнів.

Протягом року

педколектив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           РОЗДІЛ II.  Управління діяльністю педагогічного колективу

п./п.

Зміст роботи

Дата проведення

Хто проводить

Відмітка

про

виконання

1

2

3

4

5

.1.

Скласти:

-   графік відпусток робітників
школи;

-   попередню  розстановку кадрів в   5 класі.

 

Січень лютий

Цвігун А.Г.

 

2.

Забезпечити :

-   проходження курсової
перепідготовки вчителів згідно
плану відділу освіти;

-   проходження медичної комісії педпрацівниками

 

Протягом року

до1.09

 

Дирекція

 

3.

Провести атестацію педагогічних працівників.

До 20.04

Голова комісії

 

4.

Провести тиждень педагогічної майстерності, сюди включити:

-   проведення відкритих уроків;
виховних заходів:

-   виставки;

-     наочних посібників;

-     дидактичного матеріалу;

-     учнівських зошитів.

 

Дирекція

 

 

Проведення відкритих уроків вчителями школи (згідно графіка)

 

Протягом  року

 

 

 

Шкільний конкурс « Кращий урок року»

Травень 2016

Дирекція

 

 

Шкільний конкурс «Учень року»

Травень 2016

Педагог організатор

 

 

Звіт вчителів про курсову перепідготовку (згідно графіка)

Протягом  року

 

 

 

Впроваджувати в практику роботи інновації:

-          Методи ігрової технології навчання

-           Методи технології ситуативного моделювання

 

Протягом  року Протягом  року

 

педпраківники

 

 

Створити   умови   для    професійного   зростання    молодих   спеціалістів   та малодосвідчених учителів

Протягом  року

 

 

 

Продовжити вивчення досвіду вчителя математики. з питання «Використання  ІКТ на уроках математики»

Протягом  року

Директор

 

 

Курсова перепідготовка вчителів:

Протягом  року

Директор

 

 

Систематичне поповнення папок «На допомогу вчителю – предметнику», «На допомогу класному керівникові»

Протягом  року

 

Заступник

 

 

Участь учителів школи у районних методичних заходах

Згідно  плану

 

 

Підготувати і провести засідання педагогічної ради школи

 

Засідання 1.

29.08.2017

 

 

1.

Вибори секретаря педради

 

 

 

2.

Завдання  на 2017-2018 навчальний рік по дальшому вдосконаленню навчально-виховного процесу.

 

Цвігун А.Г

 

3

Розгляд і затвердження перспективного плану роботи школи на 2017-2020 р.

 

Цвігун А.Г.

 

4.

Розгляд і затвердження плану роботи школи на 2017-2018 навчальний рік.

 

Цвігун А.Г.

 

5.

Режим роботи (Оголошення наказу про роботу школи)

 

Заступник директора

 

6,

Різне

 

 

 

 

Засідання 2.

12.11.2017

 

 

1.

 Готовність педагогічного колективу до інноваційної діяльності як складова професійної компетентності

 

Цвігун А.Г.

 

2.

Про виконання рішень попередньої педради

 

Цвігун А.Г.

 

3.

Про претендентів на отримання свідоцтв з відзнакою.

 

 Заступник директора

 

 

Засідання 3.

 

 

 

1.

 Нові прогресивні технології – шлях до формування творчої особистості, життєвих компетентностей учнів

 

11.01.2018

 

 

2.

Стан військово-патріотичного ви-

ховання в школі

 

Заступник директора.

 

3.

Про виконання рішень попередніх педрад.

 

Цвігун А.Г.

 

 

Засідання 4.

25.03,2018

 

 

1.

 Зростання професіоналізму вчителя в системі особистісно-орієнтованого підходу як запорука підвищення якості освіти

 

Дирекція

 

 2.

Про виконання рішень попередніх педрад.

 

 

 

3

Про затвердження третього предмета ДПА 9 клас

 

 

 

 

Засідання 5.

Травень 2018

 

 

1.

Про допуск до державної підсумкової атестації учнів 4 класу

 

 

 

 

 

2

Про затвердження екзаменаційних завдань.

 

 

 

 

Засідання 6.

Травень 2018

 

 

1

Про допуск до державної підсумкової атестації учнів 4 класу

 

 

 

 

 

2

Про затвердження екзаменаційних завдань.

 

 

 

 

Засідання 7

Червень 2018

 

 

1.

Про перевід учнів 1-4 класів

 

Класні керівники

 

2

Про перевід учнів 5,7-8 класів

 

 

 

 

Засідання 8

Червень 2018

 

 

1.

Підсумки проведення державної підсумкової атестацію

 

 

 

2.

Про випуск учнів 9 класу з школи

 

Цвігун А.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести наради при директорові

 

 

 

 

  Хід виконання навчальних програм, класні журнали, журнали гурткової роботи .

  Ведення тематичного обліку  навчальних досягнень учнів.

  Виконання нормативних документів.

  Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять в школі.

  Організація харчування учнів, питного режиму в школі.

  Результати участі учнів у різних шкільних заходах

   Профілактика травматизму, правопорушень, злочиності.  

щомісяця

Заступник диретора

 

1.

Про методичну базу кабінетів їх

санітарний стан.

Про святкування Дня Знань

Про оздоровлення учнів улітку 2017 року

серпень

Дирекція

 

2.

 

3.

 

4.

 Забезпечення учнів підручниками        

Затвердження  внутрішкільного  трудового  розпорядку і розподіл

обов’язків

Інструктаж   працівників   школи   по охороні   здоров’я  і   техніці   безпеки.

Про стан ведення особових справ

Про охоплення навчанням учнівської молоді

Про стан ведення класних журналів

вересень

Бордун П.М Бібліотекар

 

5-6

Стан гарячого харчування в школі

 Про   готовність   школи  до  роботи  в  зимовий  період.

Підсумки   перевірки   планів   організації життєдіяльності  учнівських  колективів

жовтень

Повар Дирекція

 

7. 8

Підсумки перевірки щоденників учнів

Про стан роботи дитячих організацій

Стан  і  заходи    з  профілактики  правопорушень.

Попередження   дитячого  травматизму  в  школі.

Про результативність проведення осінніх канікул

 

 

листопад

Дирекція

 

9. 10.

Стан техніки читання учнів. Підготовка і проведення новорічних свят.

   Стан  ведення шкільної   документації.

Розвиток учнівського самоврядування у 5-9 класах

Про стан роботи з попередження неуспішності учнів та роботу з учнями з низьким рівнем навченості

 

грудень

Дирекція

 

11 12

Підсумки проведення предметних олімпіад.

Коригування плану роботи школи на ІІ семестр.

Виконання навчальних програм та норм написання самостійних, контрольних, лабораторних і практичних робіт.

Про рівень вихованості  школярів та згуртованості учнівських колективів.

Про стан роботи зі здібними учнями

Про роботу педагогічного колективу по попередженню  правопорушень .

січень

Дирекція

 

13. 14

Стан реалізації управлінських рішень, наказів директора .

Стан виконавчої  дисципліни.

Система роботи класних керівників 5-9 класів з формування в учнів культури поведінки.

Про стан роботи педколективу зі здібними учнями

лютий

дирекція

 

15 16

Стань відвідування уроків учнями.

 Виконання єдиного шкільного режиму.

Забезпечення наступності в навчанні учнів 4-5 класів

Про стан ведення класних журналів

Про виконання Статуту школи і Правил для учнів

березень

Директор

 

17 18

Стан проведення підготовчих

занять з майбутніми першокласниками

Про хід виконання Закону «Про

мови в Україні»

Про стан спортивно-масової роботи

Про організацію і проведення ЦЗ у школі

квітень

Заступник директора

 

19

Хід виконання Положення про державну підсумкову атестацію учнів.

Про виконання Закону України про мови

 

 

травень

дирекція

 

20

Про результати оформлення документації за навчальний рік

Про організацію та проведення Цивільного захисту в школі

Про організацію методичної роботи в школі

червень

дирекція

 

                                             РОЗДІЛ  ІІІ.     Навчальна робота

 № п/п

      З м і с т        р о б о т и

Дата проведення

Хто проводить

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1

Провести шкільні олімпіади з

Української мови

Математики

Фізики

Хімії

Біології

Географії

Історії

Правознавства

Англійської мови

Трудового навчання

Жовтень листопад

Комісія

 

2

Прийняти участь в районних олімпіадах 

Листопад - грудень

Вчителі предметники

 

3

Провести вибори президента шкільного колективу

Вересень

Заступник директора

 

4

Проводити бібліотечні уроки

Протягом року

Бордун Г.П.

 

5

Проводити профорієнтаційну роботу   9 клас

Протягом року

Бордун П.М. Камінська М.П

 

6

Взяти  участь в огляді художньої самодіяльності

Лютий

 

 

7

Провести шкільний  та взяти участь в районному  конкурсі знавців української мови ім. Яцика

Жовтень - листопад

Дровозюк О.О

 

8

Провести шкільний  та взяти участь в районному  конкурсі знавців української мови ім. Шевченка

Жовтень - листопад

Дровозюк О.О

 

9

Формувати в учнів бажання і вміння самостійно здобувати знання

Протягом року

Пед. колектив

 

10

Упровадження перспективних технологій

Протягом року

Пед. колектив

 

11

Підготувати і провести державну підсумкову атестацію

-        4 клас

-        9 клас

 

 

Травень

червень

 

дирекція

 

12

Робота шкільної бібліотеки з виховання шанобливого ставлення до книги

Протягом року

Бордун Г П.

 

 

 

Заходи з виконання законів України « Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови»

№ п/п

      З м і с т        р о б о т и

Дата проведення

Хто проводить

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Своєчасно ознайомлювати педколектив з нормативними документами МОН України, обласного управління освіти та науки , що стосується законів  «Про загальну середню освіту», «Про мови»

Протягом року

Директор

 

2.

Взяти на постійний контроль хід виконання законів  «Про мови» та «Про загальну середню освіту»

Протягом року

Директор

 

 

3.

Провести конкурс знавців української мови імені  Яцика

Жовтень  

Голова МО, уч.української мови

 

4

Провести конкурс знавців української мови імені  Шевченка

Жовтень  

Голова МО, уч.української мови

 

5.

Усю шкільну документації вести  тільки державною мовою.

Протягом року

секретар

 

6.

Продовжити роботу з оформлення наочності навчальних кабінетів, стендів, куточків  і т. ін.. державною мовою

До 1,09

Заступник директора

 

7.

Передбачати в позашкільній роботі заходи з відродження національних свят, обрядів, звичаїв.

Згідно з планом

Класні керівники

 

8

 Провести в школі «Свято Букваря»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Організація індивідуального навчання

 

№ пп

Зміст роботи :

Терміни виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання, справи

1

Виконувати нормативні документи: Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Положення про індивідуальну форму навчання.

Протягом року

Адміністрація

 

2

Своєчасно, згідно з потребами проводити відповідні управлінські рішення по школі, видавати накази.

Протягом року

 

 

3

Вести облік учнів, які тимчасово перебувають на лікуванні в санаторних навчальних закладах

Протягом року

 

 

4

Скласти та постійно коригувати списки дітей та підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку, відповідно до «Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» від 12.04.2000 р. №646

1 раз на квартал

 

 

5

Відповідно до нормативних вимог вести документацію:

• індивідуальні календарні плани;

• журнали (установленого зразка);

• розклад занять (погоджений письмово з батьками учнів);

• програми з предметів для загальноосвітніх навчальних закладів

3 01.09

Вчителі, які працюють з учнями за індивідуальним планом

 

6

Оформити на кожного з учнів, для яких організовано індивідуальне навчання за станом здоров'я, пакет документів:

– заява батьків або осіб, які їх замінюють;

– наказ районного відділу освіти;

– наказ директора школи;

– довідка, завірена печаткою лікарсько-консультативної комісії та печаткою лікувального закладу

До 01.09.2017

 

 

7

Розглядати питання щодо організації індивідуального навчання на нараді при директору.

Протягом року

 

 

8

Проаналізувати стан індивідуального навчання в школі (документація, відвідування занять, анкетування учнів та їх батьків, співбесіди з учителями)

Січень 2018

 

 

 

 

 

 

Розвиток пізнавальної активності, сприяння творчому розвитку особистості.

Мета:   сприяти розвитку пізнавальних інтересів дітей у певній галузі знань, а також їх інтелектуальному, емоційному та естетичному розвитку.

 

№ п/п

Зміст        роботи

і

Дата проведення

Хто проводить

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

3 метою розвитку в учнів інтересу до знань провести:

Ø  Свято першого дзвоника   День
Знань.

Ø  Перший урок

01.09

Пед.-організ. Кл.керівники

 

2.

Предметні тижні:

Ø  Правознавства;

Ø  Історії;

Ø  Образотворчого мистецтва і
музики;

Ø  Рідної мови;

Ø  Дитячої та юнацької книги;

Ø  Фізкультури і спорту.

Ø  Математики

Ø  Фізики

Ø  Початкових класів

Ø  Українського козацтва

Ø  біології

 

 

 

Уч.права Уч.історії

У ч. му зики та образ.мист. Уч.мови Бібліотекар Уч.фізкульт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудове виховання і професійна орієнтація

 

 

п/п

Зміст роботи

Дата проведення

Хто проводить

Відмітка

про

виконання

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

Всю  позакласну роботу з трудового

виховання спрямувати на формування в учнів трудових навичок, забезпечення самообслуговування в школі, підготовка учнів до майбутнього

трудового життя.

 

 

 

 

1.

Організувати чергування в кабінетах під час уроків з метою підтримання чистоти в класних аудиторіях вологе

аудиторіями учнями старших класів після уроків.

протягом року

Класні керівники

 

 

2.

Організувати літню виробничу практику для учнів 5-8 класів

Червень

Заступник директора

 

 

з.

Закріпити ділянки території школи за класами для постійного

 

Заступник директора

 

 

прибирання.

Підтримувати їх в належному

порядку

Протягом року

Класні керівники

 

 

4.

Організувати роботу «книжкової лікарні», проводити рейди- огляди стану збереження підручників.

Протягом року

Бібліотекар

 

 

5.

Організувати виставку творчих робіт учнів. Підготувати звітну виставку.

Квітень

Керівники гуртків

 

 

6.

Проводити зустрічі учнів 9 класу з представниками вищих навчальних закладів

Протягом року

Класний керівник

 

 

7.

Провести тестування учнів щодо вибору професії.

Протягом року

Учитель

трудового

навчання

 

 

8.

Провести цикл бесід із трудового законодавства.

Протягом року

Класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

                     


Формування особистісних якостей

N

                  Зміст роботи

   Терміни

 Відповідальний

 Прим.

1.