Головна » Накази

Накази

 

 

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Торківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Шпиківської селищної ради

Тульчинського району  Вінницької  області

 

НАКАЗ

30.05.2018                                                с. Торків                                                            № 72

Про зарахування дітей до 1 класу

Відповідно до абзацу першого частини третьої ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» п. 22, наказу МОН України № 367 від 16.04.2018р. «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», заяв батьків,

НАКАЗУЮ:

1. Зарахувати до 1 класу таких дітей

 1.  Дармограй  В’ячеслава Леонідовича
 2. Дровозюка  Назара Дмитровича
 3.  Ліжанського Миколу В’ячеславовича
 4. Москаленка Михайла Олександровича
 5. Прачук Анну Василівну
 6. Процюка Віктора Вікторовича
 7. Філіпську Андріану Олегівну
 8. Хоменко Дар’ю Олексіївну
 9. Юрченка Ярослава Ярославовича

  

2. Вищезазначених дітей  уважати учнями 1 класу з 01.09.2018.

3. Класному керівникові 1 класу  Шевчук Л.Л.. до 06.09.2018 заповнити особові справи учнів.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР  Дровозюк О.О..

 

Директор школи : __________ А. Г. Цвігун

З наказом ознайомлені :

Дровозюк О.О. _____________

Шевчук Л.Л.. ______________

 

 

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Торківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Шпиківської селищної ради

Тульчинського району  Вінницької  області

 

НАКАЗ

25.05.2018                                                с. Торків                                                            № 70

 

Про перевід учнів 5-8 класів

до наступних класів

Керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу»,зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 30 липня 2015 р. за № 924/27369,   наказу  Міністерства освіти і науки України №367 від 16.04.2018р. "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти", Листа Міністерства освіти і науки №1/9-66 від 31.01.2018р."Про організоване завершення 2017/2018н.р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти", на підставі річного оцінювання та згідно рішення педагогічної ради школи  протокол№8 від 25.05.2018 року,

 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, на підставі річного оцінювання та згідно рішення педагогічної ради школи протокол №8 від 25.05.2018 року,

Наказую :

1.Перевести до 6 класу 6 учнів 5 класу

1.Блідченко Олену Олексіївну

               2. Глушка Дмитра Віталійовича

               3. Кравченко Олена Сергіївна

                4. Калімулліну Мартіну Назаріївну   

               5.Порубаного Артема Миколайовича

               6.Сінька Костянтина Сергійовича

2.Перевести до 8 класу 4 учнів 7 класу

               1.Авдейка  Василя Миколайовича

               2.Мудрика Дмитра Вікторовича

               3.Олійник Анастасію Борисівну

        4. Сапеска Івана Афанасійовича

3.Перевести до 9 класу 7 учнів 8 класу

   1. Вапнярчук Галину Юріївну

2.Василько Микиту Олександровича

3.Козинського Івана Михайловича

4.Майстра Олександра Миколайовича

5.Прачук Віктора Олексійовича

6.Чумака Дмитра Володимировича

7.Філіпську Юлію Олегівну

   4.Нагородити похвальним листом за високі досягнення в навчанні  слідуючих учнів:

1. Мудрика Дмитра Вікторовича 7 клас

 

 

5.Класним керівникам  5-8 класів Камінській М.П., Бордуну П.М., зробити відповідні записи в особових справах учнів та на сторінці зведеного обліку навчальних досягнень учнів класного журналу.

  6.Контроль за виконанням даного наказу доручити заступнику директора школи Дровозюк О.О.

Директор школи ______________ А.Г.Цвігун

 

З наказом ознайомлені:

Бордун П.М._________________

Дровозюк О.О. ______________

Камінська М.П. ______________

 

 

  

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Торківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Шпиківської селищної ради

Тульчинського району Вінницької області

НАКАЗ

25.05.2018                                                           с.Торків                                               №69-о

Про перевід учнів 4 класу

            Керуючисьст.53 Конституції України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту",відповідно наказу Міністерства освіти і науки від14.07.2015 №762 "Про затвердження порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 30.07.2015р. за №924/27369, "Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти(наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 р. №1547 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 р. за №157/26602 ), наказу  Міністерства освіти і науки України №367 від 16.04.2018р. "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повноїзагальної освіти", Листа Міністерства освіти і науки №1/9-66 від 31.01.2018р."Про організоване завершення 2017/2018н.р. та особливості проведення ДПА узакладах загальної середньої освіти", на підставі річного оцінювання та згідно рішення педагогічної ради школи  протокол№8 від 25.05.2018 року,

НАКАЗУЮ:

1. Випустити з початкової та перевести до основної школиучнів 4 класу

 1. Дровозюка Станіслава Дмитровича
 2. Гуменюка Юрія Михайловича
 3. Левківську Вероніку Сергіївну
 4. Москаленко Артема Олександровича
 5. Хоменка Дениса Олександровича

2.Шевчук Л.Л.- вчительці 4 класу зробити відповідні записив особових сиравах учнів та на сторінці зведеного обліку начальних досягнень учнів класного журналу

3. Контроль за виконанням даного наказу доручити заступнику директора школи Дровозюк О.О.

                 Директор школи ________________ А.Г.Цвігун

      з наказом ознайомлені:

Дровозюк О.О.____________________

Шевчук Л.Л. ______________________

 

 

 

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Торківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Шпиківської селищної ради

Тульчинського району Вінницької області

НАКАЗ

25.05.2018                                                          с.Торків                                                   № 68-о

Про перевід учнів1-3 класів

             Керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" , відповідно накзу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 року №762 "Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладудо наступного класу" зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 30 липня 2015 року за №924/27369, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 27.08.2010 року №778 на підставі річного оцінювання та згідно рішення педагогічної ради школи протокол № 8 від25.05.2018 року,

НАКАЗУЮ:

        1.Перевести до 2 класу 9 учнів 1 класу

 1. Медведя Богдана Анатолійовича
 2. Нечитайло Крістолодимирівну
 3. Обертюка Володимира Володимировича
 4. Ободинську Тетяну Вікторівну
 5. Погребну Ангеліну Іллівну
 6. Урлапова Олександрат Олександровича
 7. Філіпську Ганну Олегівну
 8. Юрченка Олександра Ярославовича
 9. Мудрого Данила Олександровича (індивідуальна форма навчання)

         2.Перевести до 2 класу 8 учнів 2 класу

 1. Горбань Віталіну Віталіївну
 2. Гичку Єлизавету Василівну
 3. Глушко Надію Віталіївну
 4. Калімулліна Романа Назаровича
 5. Мудрик Катерину Вікторівну
 6. Процюка Дмитра Вікторовича
 7. Савчука Владислава Юрійовича
 8. Юрченка Віталія Олександровича

         3. Перевести до 4 класу 5 учнів 3 класу

 1. Авдейка Максима Вадимовича
 2. Дровозюка Владислава Олександровича
 3. Маковій Любу Вікторівну
 4. Прачук Олесю Василівну
 5. Прачука Назара Дмитровича

          4. Нагородити похвальним листом за високі досягнення в навчанні :

          1. Дровозюка Владислава Олександровича учня 3 класу

          5.Класоводам 1-3 класів Туз Л.Д.,Бузі Л.В., Гончар Л.І., зробити відповідні записи в особових справах учнів та на сторінці  зведеного обліку навчальних досягнень учнів класного журналу.

          6.контроль за виконання даного наказу доручити заступнику директора школи Дровозюк О.О

          Директор школи _______________ А.Г.Цвігун

         З наказом ознайомлені:

         Дровозюк О.О. _______________

         Гончар Л.І.__________________

         Буга Л.В.__________________

         Туз Л.Д.____________________

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Торківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Шпиківської селищної ради

Тульчинського району Вінницької області

НАКАЗ

25.05.2018                                                             с. Торків                                                                  №67-о

Про допуск до державної підсумкової

атестації учнів 9  класу

       Згідно рішення педагогічної ради школи протокол №8 від 25 травня 2018 року,

   НАКАЗУЮ:

 1. Допустити до складання державної підсумкової атестації члідуючих учнів 9 класу:

 1.  Дровозюк Аллу Сергіївну
 2.  Камінського Вадима Вікторовича
 3.  Кушпіту Максима Миколайовича
 4.  Мельник Єлизавету Мик Оолаївну
 5.  Маркова Дмитра Павловича
 6.  Покиньчереду Анну Юріївну
 7.  Процюк Марину Вікторівну
 8.  Сапеску Оксану Афанасіївну
 9.  Сенько Дар'я Василівна

     2. Звільнити від складання державної підсумкової атестації

 1. Петришину Віту Олександрівну

         Диретор школи _______________ А.Г.Цвігун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Торківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Тульчинської районної ради Вінницька область

НАКАЗ

 

 26.05.2017 р.                                               с. Торків                                                         № 67-о

Про перевід учнів 6-8 класів

до наступних класів

               Керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу»,зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 30 липня 2015 р. за № 924/27369, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, на підставі річного оцінювання та згідно рішення педагогічної ради школи протокол №6 від 26.05.2017 року,

Наказую :

1.Перевести до 7 класу 4 учнів 6 клас

               1.Авдейка  Василя Миколайовича

               2.Мудрика Дмитра Вікторовича

               3.Олійник Анастасію Борисівну

               4. Сапеска Івана Афанасійовича

2.Перевести до 8 класу 7 учнів 7 клас

1. Вапнярчук Галину Юріївну

2.Василько Микиту Олександровича

3.Козинського Івана Михайловича

4.Майстра Олександра Миколайовича

5.Прачук Віктора Олексійовича

6.Чумака Дмитра Володимировича

7.Філіпську Юлію Олегівну

3.Перевести до 9 класу 10 учнів 7 клас

          1. Дровозюк   Аллу Сергіївну

  2.Камінського Вадима Вікторовича

  3.Кушпіту  Максима Миколайовича

          4.Мельник Єлизавету Миколаївну

          5. Маркова Дмитра Павловича

          6.Петришину Віту Олександрівну

          7.Покиньчереду Анну Юріївну

          8.Процюк Марину

           9. Сапеско Оксану Афанасіївну

         10. .Сенько Дар'ю Василівну

5.Нагородити похвальним листом за високі досягнення в навчанні  слідуючих учнів:

1. Мудрика Дмитра Вікторовича 6 клас

2. Дровозюк   Аллу Сергіївну         8 клас

3. Мельник Єлизавету  Миколаївну 8 клас

4. Сенько Дар'ю Василівну                 8 клас

6.Класним керівникам  6-8 класів Камінській М.П., Бордуну П.М., Бордун Г.П., зробити відповідні записи в особових справах учнів та на сторінці зведеного обліку навчальних досягнень учнів класного журналу.

  7.Контроль за виконанням даного наказу доручити заступнику директора школи Дровозюк О.О.

Директор школи       А.Г.Цвігун

 

З наказом ознайомлені:

Бордун Г.П.__________________

Бордун П.М._________________

Дровозюк О.О. ______________

Камінська М.П. ______________

 

 

 

Ŷ

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки  України

Торківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Тульчинської районної ради Вінницька область

НАКАЗ

     26.05.2017 р.                                               с. Торків                                                    № 65-о

Про перевід учнів 4 класів

 

Керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу»,зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 30 липня 2015 р. за № 924/27369, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, на підставі річного оцінювання та згідно рішення педагогічної ради школи протокол №6 від 26.05.2017 року,

НАКАЗУЮ:

1.      Випустити з початкової та перевести до основної школи  учнів 4 класу

                          1.Блідченко Олену Олексіївну

                         2. Глушка Дмитра Віталійовича

                         3. Кравченко Олена Сергіївна

                         4.Порубаного Артема Миколайовича

                         5.Сінька Костянтина Сергійовича

2.      Нагородити похвальним листом за високі досягнення в навчанні  слідуючих учнів:

1. Порубаного Артема Миколайовича

 3.Туз Л.Д. - вчительці 4 класу   зробити відповідні записи в особових справах учнів та на сторінці зведеного обліку навчальних досягнень учнів класного журналу.

   4.Контроль за виконанням даного наказу доручити заступнику директора школи Дровозюк О.О.

 

 

Директор школи _________________ А.Г.Цвігун

 

З наказом ознайомлені:

Дровозюк О.О. ____________

 

Туз Л.Д. __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Торківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Тульчинської районної ради Вінницька область

НАКАЗ

      26.05.2017 р.                                               с. Торків                                                     № 64-о

Про перевід учнів 1-3 класів

              Керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу»,зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 30 липня 2015 р. за № 924/27369, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, на підставі річного оцінювання та згідно рішення педагогічної ради школи протокол №6 від 26.05.2017 року,

       НАКАЗУЮ:

                1.Перевести до 2 класу 7 учнів 1 класу

 1.Горбань Віталіна Віталіївна

2. Гичка Єлізавета Василівна

3.Глушко Надія Віталівна

4. Мудрик Катерина  Вікторівна

5,Процюк Дмитро Вікторович

6.Савчук Владислав Юрійович

7.Юрченко Віталій Олександрович

                 2.Перевести до 3 класу 6 учнів 2 класу

                1.Авдейко Максим Вадимович

                2. Дровозюк Владислав Олександрович

                3.Маковій Люба Вікторівна

                4.Плахотнюк Микола Миколайович

                5.Прачук Олеся Василівна

                6.Прачук Назар Дмитрович      

                                         3.Перевести до 4 класу 5 учнів 3класу

               1.Дровозюка Станіслава Дмитровича

               2. Гуменюка Юрія Михайловича

               3.Левківську Вероніку Сергіївну

4.Москаленко Артема Олександровича

5. Хоменка Дениса Олексійовича   

4.  Класоводам 1-3 класів Бузі Л.В. , Гончар  Л.І., Шевчук Л.Л., зробити відповідні записи в особових справах учнів та на сторінці зведеного обліку навчальних досягнень учнів класного журналу.

5.Контроль за виконанням даного наказу доручити заступнику директора школи Дровозюк О.О.

Директор школи _________________ А.Г.Цвігун

З наказом ознайомлені:

Дровозюк О.О. ____________                    Гончар Л.І_________________

Буга Л.В. __________________                   Шевчук Л.Л. ______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки  України

Торківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Тульчинської районної ради Вінницька область

НАКАЗ

     27.05.2016 р.                            с. Торків                                      № 69-о

Про перевід учнів 1-4 класів

  Керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу»,зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 30 липня 2015 р. за № 924/27369, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, на підставі річного оцінювання та згідно рішення педагогічної ради школи протокол №6 від 27.05.2016 року,

НАКАЗУЮ:

1.Перевести до 2 класу 6 учнів 1 класу

                1.Авдейко Максим Вадимович

                2. Дровозюк Владислав Олександрович

                3.Маковій Люба Вікторівна

                4.Плахотнюк Микола Миколайович

                5.Прачук Олеся Василівна

                6.Прачук Назар Дмитрович       

2.Перевести до 3 класу 5 учнів 2класу

               1.Дровозюка Станіслава Дмитровича

               2. Гуменюка Юрія Михайловича

               3.Левківську Вероніку Сергіївну

4.Москаленко Артема Олександровича

5. Хоменка Дениса Олексійовича   

3.Перевести до 4 класу 5 учнів 3 класу

                1.Блідченко Олену Олексіївну

               2. Глушка Дмитра Віталійовича

              3. Кравченко Олена Сергіївна

4.Порубаного Артема Миколайовича

5.Сінька Костянтина Сергійовича

  4. Перевести до 5 класу учня 4 класу

              1. Лобанова Павла Олексійовича

     5.Нагородити похвальним листом за високі досягнення в навчанні слідуючих учнів:

1. Левківську Вероніку Сергіївну

      6.  Класоводам 1-3 класів Гончар  Л.І., Шевчук Л.Л., Туз Л.Д.,  Бузі Л.В. - вчительці 4 класу   зробити відповідні записи в особових справах учнів та на сторінці зведеного обліку навчальних досягнень учнів класного журналу.

        7.Контроль за виконанням даного наказу доручити заступнику директора школи Дровозюк О.О.

Директор школи _________________ А.Г.Цвігун

 

З наказом ознайомлені:

 

 

 

Міністерство освіти і науки  України

Торківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Тульчинської районної ради Вінницька область

НАКАЗ

     27.05.2016 р.                         с. Торків                                       № 70-о

 

Про перевід учнів 5-8 класів

до наступних класів

Керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу»,зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 30 липня 2015 р. за № 924/27369, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, на підставі річного оцінювання та згідно рішення педагогічної ради школи протокол №6 від 27.05.2016 року,

Наказую :

1.Перевести до 6 класу 4 учнів 5 клас

               1.Авдейка  Василя Миколайовича

                2.Мудрика Дмитра Вікторовича

                 3.Олійник Анастасію Борисівну

                 4. Сапеска Івана Афанасійовича

2.Перевести до 7 класу 7 учнів 6 клас

               1. Вапнярчук Галину Юріївну

               2.Василько Микиту Олександровича

               3.Козинського Івана Михайловича

               4.Майстра Олександра Миколайовича

                5.Прачук Віктора Олексійовича

               6.Чумака Дмитра Володимировича

               7.Філіпську Юлію Олегівну

3.Перевести до 8 класу 8 учнів 7 клас

                1. Дровозюк   Аллу Сергіївну

                 2.Камінського Вадима Вікторовича

                 3.Кушпіту  Максима Миколайовича

                 4.Мельник Єлизавету Миколаївну

                 5. Маркова Дмитра Павловича

                  6.Петришину Віту Олександрівну

                 7.Покиньчереду Анну Юріївну

                 8. Сапеско Оксану Афанасіївну

                9. .Сенько Дар'ю Василівну

4.Перевести до 9 класу 5 учнів 8класу 

                1.Авдейко  Андрія Миколайовича 

                2.Василько Владиславу Олександрівну

                3.Височину Валентина Юрійовича

                 4.Маковій Ольгу Вікторівну

                 5. Філіпського Ігоря Олеговича 

5.Нагородити похвальним листом за високі досягнення в навчанні  слідуючих учнів:

                  1. Мудрика Дмитра Вікторовича 5 клас

                  2. Дровозюк   Аллу Сергіївну         7 клас

                  3. Мельник Єлизавету  Миколаївну 7 клас

                   4.Сенько Дар'ю Василівну                 7 клас

                   5. Маковій Ольгу Вікторівну               8 клас

6.Класним керівникам  5-8 класів Бузі Л.В., Бордуну П.М., Бордун Г.П., Ходак А. М. зробити відповідні записи в особових справах учнів та на сторінці зведеного обліку навчальних досягнень учнів класного журналу.

  7.Контроль за виконанням даного наказу доручити заступнику директора школи Дровозюк О.О.

 Директор школи______________ А.Г.Цвігун

  З наказом ознайомлені: